Van Chống Cháy Ngược Cho Đường Ống

Description

Van Chống Cháy Ngược Cho Đường Ống

Van chống cháy ngược cho đường ống gas, Hydro, Acetylen, Oxy, LPG.....

Van chống cháy ngược kết hợp van xả ASME và van một chiều được lắp đặt trong hệ thống cung cấp khí , có thể gắn bất kỳ vị trí nào.

- Kết nối đầu vào / đầu ra : 1/2'' , 1''

- Áp suất van xả : 20 psi, 40 psi, 225 psi